• Witaj
  • Szukaj
  • Szukaj wg.lokalizacji
  • Pani szuka Pana
  • Pan szuka Pani
  • Artykuły
  • Wydarzenia
  • Hot or Not
  • Rejestracja
  •  

Bezpłatne randki nr 1 w CA. Dołącz bezpłatnie! Szukaj przyjaciół, przygody i miłości!

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu
Zasady prywatności oraz warunki korzystania ze Serwisu

"Serwis", "Portal", "randka.ca" - Serwis społecznościowy, dostępny pod adresem URL: https://randka.ca lub innymi adresami pomocniczymi w tym przez aplikacje do użytku mobilnego, należących do Administratora, oraz inne strony będące własnością Administratora, które przekierowują Użytkownika na URL: https://randka.ca

"Administrator", "obsługa" - Administrator danych osobowych oraz Właściciel Serwisu; RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 4/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

"Użytkownik" - osoba lub podmiot wykonująca każdą operację bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą programów, przeglądarek lub innych narzędzi) na stronach Serwisu, w konsekwencji której dochodzi do publikacji, przesłania lub pobrania danych ze stron i baz danych Serwisu. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba lub podmiot uzyskujący dostęp do treści i danych, bez względu na to, czy operacja ta wymaga rejestracji i logowania w Serwisie czy też nie.

Aktualizacja Regulaminu;
Zasady opisane w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem 2 października 2021 roku a ich ewentualne uaktualnienia będą wchodzić w życie 14 dni po ich ogłoszeniu na stronie Regulaminu. Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o planowanym wprowadzeniu zmian w Regulaminie za pomocą informacji publikowanej na stronie Serwisu bądź poprzez przesłanie informacji drogą e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści aktualizacji, w tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć warunki tej umowy poprzez usunięcie swojego konta zgodnie z §3 pkt. 4 Regulaminu, przed upływem terminu ich wejścia w życie.

Akceptacja Regulaminu;
Twoja zgoda na wszystkie warunki określone Regulaminem jest obligatoryjna, korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z Serwisu przed rejestracją i rozpoczęciem korzystania z Serwisu aby uniknąć wątpliwości i nieporozumień w kwestii swoich praw i obowiązków.

Przeznaczenie Serwisu i dopuszczalny wiek Użytkowników;
Serwis ma za zadanie umożliwianie komunikacji międzyludzkiej, ułatwianie nawiązywania trwałych kontaktów towarzyskich i uczuciowych wśród Polonii.
Administrator nie zezwala na publikację w Serwisie jakichkolwiek treści nieprzyzwoitych, niecenzuralnych, erotycznych oraz promujących przemoc lub nietolerancję. Zabrania się również publikacji treści oszczerczych lub fałszywych i innych zakazanych przepisami prawa. Osoby które nie ukończyły 16 lat nie mogą korzystać z Serwisu i nie mają prawa rejestrować swojego konta w Serwisie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Odpowiedzialność za nadużycia Użytkownika niepełnoletniego, w granicach dozwolonych prawem, spoczywa również na Rodzicach bądź opiekunach prawnych. 


Oświadczenie Użytkownika o zgodzie na dostęp do treści Serwisu;
Użytkownik korzystając z Serwisu zgadza się na kontakt z treściami publikowanymi na stronach Serwisu przez Administratora oraz przez innych Użytkowników.

Wdrożone procedury do walki z pedofilią i treściami łamiącymi prawo;
Administrator dokłada starań aby skutecznie wykrywać wszelkie przypadki łamania prawa, praw osób trzecich a w szczególności walczyć z pedofilią - jako najbardziej odrażającym przestępstwem seksualnym oraz wszelkimi przejawami ataków seksualnych. W tym celu Administrator wyznaczył moderatora treści, który 7 dni w tygodniu poddaje weryfikacji publikowane w serwisie treści aby w sposób maksymalny zabezpieczyć i ustrzec Serwis przed jakimikolwiek przypadkami nadużyć. Dodatkowo wszelkie podejrzane treści należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi w ramach współpracy, poprzez adres Centrum Wsparcia: https://randka.biz/help/index.php?a=add. Administrator zweryfikuje w trybie pilnym a w razie uzasadnionych podejrzeń co do treści lub ich charakteru, niezwłocznie zgłosi każdy podejrzany przypadek organom ścigania. Administrator zobowiązuje się w zakresie przeciwdziałania pedofilii i przeciwdziałania innym przestępstwom na tle seksualnym do pełnej współpracy i nieodpłatnego udostępniania rekordów danych na każdy wniosek uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa.

Oświadczenie użytkownika o zgodzie na dostęp do treści Serwisu;
Użytkownik korzystając z Serwisu zgadza się na kontakt z treściami publikowanymi na stronach Serwisu przez Administratora oraz przez innych użytkowników w tym na dostęp do treści foto, audio i wideo mogących prezentować treści nieobyczajne i nieprzyzwoite. Dokonując rejestracji i korzystając z serwisu użytkownik oświadcza, że chce otrzymywać dostęp do takich treści.

Zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem lub prawem;
W ramach współpracy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich treści kontrowersyjnych, nieobyczajnych i niezgodnych z warunkami Regulaminu lub obowiązującym prawem. Zgłoszenia należy kierować do obsługi Serwisu za pomocą systemu zgłoszeń, na stronie: https://randka.biz/help/index.php?a=add

§1. Wprowadzenie

Witamy na stronie randka.ca („Serwis”). Wchodząc na stronę Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, których celem jest zagwarantowanie naszym Użytkownikom bezpiecznego korzystania z funkcji Serwisu. Serwis jest własnością Administratora, wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować do nas poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add
Serwis stanowi niezależną, odrębną markę i w całości jako "Serwis", podlega ochronie prawnej na podstawie Prawa Polskiego i Europejskiego o ochronie praw autorskich. Serwis, aplikacje dla urządzeń mobilnych oraz domeny internetowe, pod którymi działa Serwis, stanowią własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści oraz do marki jaką wspólnie stanowią. Naruszanie praw Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy pod adresem: https://randka.biz/help/knowledgebase.php.

§2. Warunki korzystania z Serwisu

Warunkiem korzystania ze Serwisu jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

1. Naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących na terytorium UE;
2. Zamieszczać treści obelżywych, oszczerczych, zawierających pogróżki, obscenicznych oraz nieprzyzwoitych a w szczególności treści erotycznych, wulgarnych, wyzywających i innych mogących w jakikolwiek sposób obrażać wolność i prawa innych osób;
3. Podawać fałszywych, niepoprawnych lub mylących informacji, zdjęć, danych w tym korzystać z technik maskujących, fałszujących lub ograniczających możliwość, komunikacji Serwisu z Użytkownikiem i przesyłania mu stosownych ostrzeżeń i informacji za pomocą adresu e-mail;
4. Naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz dobrego imienia osób trzecich;
5. Żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu;
6. Żądać od Administratora, poza okolicznościami dozwolonych prawem, ingerencji w konto Użytkownika polegającego na edycji, zmianie lub usuwaniu danych profilu. Czynności tych każdy Użytkownik może dokonać samodzielnie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w procesie zautomatyzowanym, poprzez Panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu w Serwisie. Zgodnie z §3 Regulaminu "§3. Ochrona danych osobowych, dyrektywa RODO, dane osobowe oraz polityka prywatności" oraz pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu;
8. Rozpowszechniać oraz publikować tzw. „łańcuszków internetowych” i/lub piramid oraz przesyłać wiadomości prywatnych i wiadomości e-mail zawierających jakiekolwiek treści komercyjne lub reklamowe (SPAM);
9. Używać w celu uzyskiwania dostępu do strony lub realizacji innych usług w Serwisie - danych, numerów telefonów, adresów e-mail do których Użytkownik nie posiada praw lub posiada je na zasadzie ograniczenia czasowego;
10. Podawać we własnym profilu danych błędnych lub w nieodpowiednich miejscach formularza w tym podawać jakichkolwiek danych kontaktowych lub teleadresowych poza polami formularza do tego przeznaczonych;
11. Rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Użytkownikom oraz interesom lub własności Użytkowników bądź Administratora;
12. Żądać zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych za usługi wirtualne, które zostały opłacone i dostarczone Użytkownikowi po dokonaniu zakupu, bez względu czy Użytkownik wykorzystał je w pełni czy też nie;
13. Naruszać niniejszego Regulaminu lub też powoływać się na jego nieznajomość;
14. Zgłaszać żądania reklamacyjne wynikające z własnego błędu lub wynikające z nieznajomości warunków, cen i aktualnych ofert Serwisu opisanych w Regulaminie lub na stronie usług płatnych;
15. Podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie Serwisu;
16. Kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez pisemnej zgody Administratora Serwisu;
17. Korzystać z narzędzi i oprogramowania robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do Serwisu bądź w inny sposób przesyłać i/lub gromadzić pochodzące z Serwisu dane, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora;
18. W jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych Użytkownikach Serwisu, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez pisemnej zgody Administratora;
19. Korzystać z wielu kont lub korzystać z kont fikcyjnych;
20. Obrażać, pomawiać lub w jakikolwiek inny sposób działać na szkodę Użytkowników Serwisu, Serwisu, Administratora, Reklamodawców Serwisu, Partnerów Serwisu oraz osób stanowiących Obsługę Serwisu;
21. Omijać podejmowane przez nas środki ograniczające lub uniemożliwiające Ci korzystanie z Serwisu.

§3. Ochrona danych osobowych, dyrektywa RODO, dane osobowe oraz polityka prywatności

1. Informacje o Administratorze danych osobowych;
Administrator decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe opublikowane w Serwisie.
Administratorem Twoich danych jest: RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 4/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
(a) Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: randka.biz[małpa]gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, otwierając nowe zgłoszenie pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add. Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy pod adresem: https://randka.biz/help/knowledgebase.php.

3. Informacje o sposobie zbierania Twoich danych osobowych;
(a) Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas procesu rejestracji konta w Serwisie, a także później, (b) w wyniku Twojej aktywności w Serwisie. (c) Informacje o Tobie pochodzą także ze gromadzonych przez Administratora plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników Serwisu, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. (d) Informacje o Tobie otrzymujemy także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi w Serwisie. Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.
(e) W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub innej podobnej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Ciebie otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę np.: Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator Użytkownika, data urodzenia, login.
(f) Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies uzyskasz kontaktując się z Administratorem Serwisu.

4. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia
Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas:
(a) Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie.
(b) Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych poprzez zalogowanie w Serwisie oraz do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez Panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu w Serwisie. Przysługuje Ci także prawo do przeniesienia danych i wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(c) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (poprzez usunięcie konta), dostęp do danych, możliwość ich poprawiania lub ograniczenie dostępu do Twoich danych Użytkownik może realizować automatycznie, po zalogowaniu w Serwisie, wybierając odpowiednią opcję i zatwierdzając swój wybór. Administrator ma prawo odmówić realizacji dyspozycji zmian, którą użytkownik może wykonać samodzielnie za pomocą udostępnionych opcji;

(d) Edycja danych (umożliwia sprostowanie Twoich danych): https://randka.ca/account/profile/
(e) Zmiana hasła (umożliwia dostęp do konta): https://randka.ca/account/settings/
(f) Ustawienia prywatności (umożliwia ograniczenie udostępniania Twoich danych): https://randka.ca/account/privacy/
(g) Usunięcie konta (umożliwia usunięcie konta i Twoich danych): https://randka.ca/account/privacy/cancel/
(h) Przeniesienie danych wykonywane jest na pisemny wniosek właściciela danych w postaci elektronicznego pliku PDF zawierającego dane zgromadzone przez serwis w profilu Użytkownika i systemie. Czas wydania pliku może wynosić do 40 dni od chwili zgłoszenia wniosku poprzez Centrum Wsparcia Online otwierając nowe zgłoszenie na stronie: Centrum Wsparcia

5. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych;
(a) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w procesie rejestracji, wyrażona poprzez akceptację postanowień Regulaminu i Twoja zgodna na ich przetwarzanie oraz publikację Twoich danych na stronie Serwisu. Dodatkowo, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i umożliwienie Ci swobodnego korzystania z Twojego konta i usług.
(b) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisów należących do Administratora, zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z Użytkownikiem, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania Serwisu, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych Serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją projektów, konkursów oraz akcji promocyjnych.
(c) Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Administratora i naszych Partnerów („Partnerzy”), udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków.

6. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
(a) Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość promowania konta, zapoznania się z działaniem Serwisu, w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
(b) Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
(c) Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia czyli usunięcia konta z Serwisu, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

7. Przekazywanie danych
Administrator może powierzać Twoje dane wyłącznie na podstawie stosownych umów gwarantujących bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych. Dane mogą być przekazywane: podwykonawcom w zakresie obsługi danych osobowych i prowadzenia akcji reklamowych, obsłudze technicznej, księgowym, agencjom marketingowym działającymi jako partnerzy Serwisu. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do innych niż wyraźnie określonych w umowie celów.

8. Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują także nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

9. Zasady bezpieczeństwa
(a) Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom Administrator wprowadza rozwiązania techniczne zmierzające do zabezpieczenia społeczności Użytkowników, Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na stosowanie Zasady bezpieczeństwa w Serwisie, ma również prawo do cofnięcia swojej zgody poprzez usunięcie konta.
(b) Usunięte przez Użytkownika konto zostaje "wyłączone" w Serwisie, (co oznacza jego trwałe i całkowite zablokowanie, brak publikacji danych w Serwisie i zaprzestanie przetwarzania i udostępniania danych Użytkownika w celach marketingowych), następnie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące dane konta Użytkownika mogą być zachowane w systemie Administratora na wypadek potrzeby ich użycia lub udostępnienia upoważnionym organom takim jak policja lub prokuratura. Po tym czasie dane są całkowicie usuwane z systemu teleinformatycznego Administratora.
(c) Użytkownik wyraża swoją zgodę na Zasady Bezpieczeństwa oraz wszelkie środki podejmowane przez Administratora Serwisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom.
(d) Podanie danych osobowych oraz rejestracja i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
(e) Administrator nie odpowiada za działania Użytkowników Serwisu oraz za treści publikowane lub przesyłane przez Użytkowników Serwisu.
(f) Administrator nie gromadzi, nie przetwarza, nie monitoruje i nie zapisuje danych Użytkowników oraz adresów e-mail Użytkowników do których Użytkownicy strony przesyłają zaproszenia przez stronę polecenia tj. "Poleć stronę znajomym". Za przesyłanie zaproszeń odpowiadają Użytkownicy podający dane na stronie usługi.
(g) Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie jego danych w ramach promocji, ofert specjalnych, konkursów i innych usług świadczonych przez Administratora w tym także na innych stronach WWW należących do Administratora, włączając wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych i dodatkowych profili Użytkownika w usługach należących do Administratora.
(h) W przypadku usunięcia konta z Serwisu wszelkie posiadane punkty, abonamenty i wszelkie inne usługi powiązane z kontem Użytkownika w Serwisie ulegają trwałemu przepadkowi. Warunki usunięcia konta określa niniejszy Regulamin.

10. Ograniczenie dostępu do konta Użytkownika
(a) W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu Administrator może dokonać na podstawie niniejszego Regulaminu i wedle własnego uznania, częściowej blokady (ograniczenia funkcjonalności) konta w celu umożliwienia poprawienia danych przez Użytkownika lub też trwale zablokować konto (całkowicie ograniczyć korzystanie z konta). W przypadku nałożenia blokady Użytkownik zostaje powiadomiony o powodach jej nałożenia drogą mailową. W przypadku blokady konta w skutek nadużyć lub działania na szkodę Serwisu lub Administratora wszystkie posiadane przez Użytkownika usługi, przywileje, abonamenty i punkty mogą ulec przepadkowi, bez względu czy zostały one otrzymane w ramach oferowanych promocji czy też zostały one zakupione. W przypadku blokady nałożonej w następstwie rażącego łamania zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych kosztów zakupu Usług lub zwrot kosztów za całość lub niewykorzystaną część usług.
(b) Za usługi utracone lub przedawnione wskutek nałożonej blokady wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik a każda blokada wynika z faktu złamania zasad Regulaminu i określonych w nim norm mających na celu ochronę wszystkich Użytkowników Serwisu. Za usługi przedawnione lub wygasłe w trakcie trwania blokady konta nie przysługuje Użytkownikowi prawo ich przedłużenia lub rekompensata. Utracone w ten sposób przywileje, punkty lub promocja konta nie może być podstawą do reklamacji.
(c) Użytkownik zrzeka się prawa reklamacji i roszczeń wobec Administratora za usługi niewykorzystane wskutek nałożenia blokady, w przypadku złamania warunków niniejszego Regulaminu.

§4. Płatności, reklamacje i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Korzystanie z Serwisu jest zasadniczo bezpłatne jednak za niektóre usługi dodatkowe pobierana jest opłata. Użytkownik ma możliwość dokładnego sprawdzenia działania Serwisu korzystając z konta bezpłatnego, w tym liczby Użytkowników, lokalizacji Użytkowników oraz dostępnych opcji i usług Serwisu w trakcie korzystania z konta bezpłatnego. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu w sposób określony Regulaminem posiadając konto bezpłatne jak również może dokonać zakupu konta promowanego i zakupu usług punktów.
2. Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie w §4 Regulaminu oraz na stronie zakupu konta promowanego oraz na stronie zakupu usług. Cennik wyrażony jest w walucie w której pobierana jest opłata, tj. PLN (Polski Złoty).

3. Sposoby płatności:
a) płatność jednorazowa; dotyczy płatności poprzez kanał: TPAY, PAYU, PRZELEWY i ALLEGRO - mają one charakter płatności jednorazowych, przedpłatowych, bez żadnych zobowiązań płatniczych na przyszłość. W tym przypadku usługa po zakończeniu czasu jej trwania lub po jej wykorzystaniu zostaje zakończona i w celu jej odnowienia należy dokonać, w dowolnym czasie, kolejnego zakupu.
b) płatność cykliczna (subskrypcja); dotyczy płatności poprzez kanał STRIPE - mająca charakter subskrypcji comiesięcznej, gdzie cyklicznie w odstępach miesięcznych, usługa jest automatycznie odnawiana na kolejny miesiąc a karta klienta automatycznie obciążana, zgodnie z wartością zakupionej usługi. W tym wypadku klient ma możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym czasie zgłaszając dyspozycję rezygnacji z subskrypcji poprzez formularz kontaktu: https://randka.biz/help/index.php?a=add. W przypadku rezygnacji z subskrypcji na najmniej 7 dni przed terminem jej odnowienia, subskrypcja zostanie zakończona w ostatnim dniu aktualnie opłaconego okresu miesięcznego, w przeciwnym razie zostanie ona zakończona w ostatnim dniu kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. Na stronie płatności mogą znajdować się ceny usług wyrażone orientacyjnie w walucie lokalnej, np. GBP, USD lub EUR, wówczas podana jest przybliżona wartość zakupu w walucie lokalnej, wartość podana na stronie określająca przybliżoną wartość w walucie lokalnej Serwisu nie jest aktualizowana i może się różnić od aktualnego kursu waluty względem PLN! Ceny podane w walucie lokalnej mają charakter wyłącznie orientacyjnego przeliczenia i mogą odbiegać od przelicznika bankowego. Nie zmienia to w żaden sposób wartości usług, które zostały wyraźnie określone w walucie PLN dla każdej usługi i ujawnione wyraźnie na stronie płatności oraz w Regulaminie. 5. Użytkownik został poinformowany/a, że wszelkie płatności za usługi na tej stronie mają charakter jednorazowy i realizowane są automatycznie. Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta lub zakupu punktów, Użytkownik w chwili dokonywania zakupu chcę świadczenia usług niezwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), Użytkownik rezygnuje z tego prawa i oświadcza, że został poinformowany i jest świadomy/a, iż nie będzie mógł/a odstąpić od zakupu usług.

6. Użytkownik został poinformowany/a, iż przysługuje mu prawo reklamowania zakupionych usług zgodnie z warunkami Regulaminu, poprzez formularz kontaktu - dostępny na stronie: https://randka.biz/help/index.php?a=add - jeśli ich wartość lub czas trwania byłby inny niż deklarowane wartości na stronie i/lub jeśli usługa nie została by aktywowana automatycznie w terminie do 3 dni od chwili dokonania płatności.

7. Cennik zakupu usługi konta promowanego, ("Konto PRO");

(a) Promocja konta na okres 7 dni - 84 PLN (odpowiednik €17 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(b) Promocja konta na okres 14 dni - 103 PLN (odpowiednik €21 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(c) Promocja konta na okres 30 dni - 177 PLN (odpowiednik €36 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(d) Promocja konta na okres 90 dni - 441 PLN (odpowiednik €90 dla przelewów bankowych w walucie EUR)

(e) Konto promowane umożliwia Użytkownikowi przesyłanie nieodpłatnie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników oraz powoduje promowanie profilu Użytkownika poprzez rotacyjną publikację miniatury profilu w nagłówkach innych profili i wyznaczonych miejscach w Serwisie. Warunkiem korzystania z promocji konta w pełnym zakresie jest posiadanie przez Użytkownika zaakceptowanego, aktywnego zdjęcia profilowego. Wpłaty, dokonane na rzecz zakupu konta Promowanego (PRO) nie podlegają zwrotowi a jedynie rozliczeniu na usługę, zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie. W Przypadku niedopłaty, usługa zostanie aktywowana po uzupełnieniu brakującej kwoty.

8. Cennik zakupu usługi punktów ("Punkty");
(a) Pakiet 10 punktów - 40 PLN (odpowiednik €8 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(b) Pakiet 25 punktów - 74 PLN (odpowiednik €15 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(c) Pakiet 50 punktów - 122 PLN (odpowiednik €25 dla przelewów bankowych w walucie EUR)
(d) Pakiet 100 punktów - 196 PLN (odpowiednik €40 dla przelewów bankowych w walucie EUR)

 
(e) Zakupione punkty są ważne bezterminowo, umożliwiają przesyłanie wiadomości prywatnych oraz wiadomości (prezentów) obrazkowych. W przypadku gdy Użytkownik posiada wykupioną usługę konta PRO oraz wykupione punkty, przesyłanie wiadomości tekstowych nie powoduje pomniejszania ilości posiadanych punktów. Przesyłanie wiadomości graficznych ("prezentów obrazkowych") pomniejsza stan punktów o wartość określoną przy danym prezencie obrazkowym, bez względu czy Użytkownik posiada konto PRO czy też nie. Wpłaty, dokonane na rzecz zakupu punktów nie podlegają zwrotowi a jedynie rozliczeniu na usługę, zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie. W Przypadku niedopłaty , usługa zostanie aktywowana po uzupełnieniu brakującej kwoty.

8. Warunki reklamacji usług;
(a) Administrator zobowiązany jest do uruchomienia wszelkich usług zakupionych w Serwisie w terminie do 3 dni od chwili otrzymania wiarygodnego potwierdzenia dokonania poprawnej wpłaty poprzez system płatności online wykorzystywany w ramach płatności online. W przypadku przelewu / wpłaty w terminie do 7 dni.
(b) W przypadku przelewów pocztowych lub przelewów międzynarodowych czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym instytucji finansowej obsługującej płatności lub banku. Aktywacja usług dokonywana jest automatycznie, niezwłocznie jedynie w przypadku poprawnie podanych danych, takich jak tytuł wpłaty, poprawnej kwoty i poprawnego numer rachunku odbiorcy. Czas aktywacji usług opłacanych przelewem międzynarodowym może wynosić do 7 dni roboczych i jest zależny od czasu księgowania przelewów przez banki. Usługi aktywowane są automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty posiadającej poprawne i kompletne dane w tym poprawny tytuł płatności.
(c) W przypadku płatności online za pośrednictwem płatności kartą lub przelewami online usługi realizowane są zazwyczaj w czasie rzeczywistym. W przypadku braku realizacji usługi; po upływie 3 dni, Użytkownik zobowiązany jest wnieść reklamację na brak realizacji usługi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://randka.biz/help/index.php?a=add
(d) Reklamacja z powodu braku realizacji (uruchomienia) usługi, bez względu na formę dokonanej płatności nie może zostać wniesiona później, niż 7 dni od chwili dokonania wpłaty. Treść reklamacji powinna zawierać dokładny opis sytuacji, numer płatności, dane otrzymane w mailu po dokonaniu płatności oraz potwierdzenie wpłaty (w postaci zrzutu ekranu konta bankowego lub dokumentu potwierdzającego wykonanie płatności). Administrator zastrzega możliwość nie rozpatrywania spraw zgłoszonych poza terminem na składanie reklamacji.
(e) Administrator zobowiązany jest w terminie 7 dni ustosunkować się do terminowo zgłoszonej reklamacji zawierającej kompletne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku danych niekompletnych, Administrator wystąpi o uzupełnienie danych co przedłuży automatycznie termin rozpatrzenia reklamacji o kolejne 7 dni, licząc od daty dostarczenia wymaganych informacji.
(f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braku aktywacji usługi w terminie 7 dni od chwili poprawnego opłacenia usługi, Administrator zobowiązany jest bezzwłocznie uruchomić zakupioną usługę oraz do udzielenia rekompensaty wynoszącej 20% wartości zakupionej usługi, (w przypadku zakupu punktów liczba przydzielonych punktów będzie powiększona o 20% a w przypadku zakupu konta PRO czas jego trwania będzie przedłużony o 20% w stosunku do zakupionej długości trwania usługi).
(g) W przypadku gdy usługa nie mogła zostać aktywowana automatycznie lub terminowo z winy leżącej po stronie Użytkownika / Zamawiającego, np. poprzez podanie niepoprawnych lub niekompletnych danych tytułu przelewu lub innych danych, Serwis wskaże możliwości rozwiązania problemu o ile takie rozwiązanie będzie możliwe do zrealizowania po stronie Serwisu. Serwis może zażądać potwierdzenia dokonania wpłaty w celu uprawdopodobnienia zamówienia usługi.


9. Rozliczenia transakcji Premium SMS realizowane mogą być za pośrednictwem systemów i rozwiązań dostarczanych przez firmy: Tpay.com, Dotpay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności SMS Premium należy kierować do obsługi Serwisie pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add.
10. Rozliczenia transakcji kartami, e-przelewami i przelewami międzynarodowymi realizowane mogą być za pośrednictwem systemów i rozwiązań dostarczanych przez firmy: Tpay.pl, PayPal, PayU.pl, Dotpay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami i przelewami online należy kierować do obsługi Serwisie pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add

11. Użytkownik dokonujący zakupu usług na stronie Serwisu, oświadcza że;
a) Został poinformowany, iż dokonuje zakupu usług wirtualnych, polegających na zakupie promocji konta lub zakupie pakietu punktów na zasadach ujętych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją i ceną podaną w sposób jawny na stronie usług płatnych, tj.:
- zakup/przedłużenia ważności konta promowanego: https://randka.ca/account/upgrade/
- zakup punktów: https://randka.ca/account/upgrade/credits/
b) Sprzedawcą usług jest Administrator Serwisu
c) Kontakt oraz reklamacje Użytkownik może dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add
d) Aktualne ceny usług, podane są na stronach zakupu konta promowanego oraz zakupu punktów i wyrażone zawsze w walucie PLN (Polski Złoty). Wszelkie ceny podane w innych walutach lub walucie lokalnej zostały podane wyłącznie orientacyjnie a ich aktualny przelicznik do PLN może różnić się od aktualnego kursu bankowego. Wszelkie płatności pobierane są w walucie PLN (Polski Złoty) według jednej, stałej stałej stawki i cenie wyraźnie ujawnionej na stronie płatności oraz w niniejszym Regulaminie. Dokonując płatności Użytkownik akceptuje kwoty wyrażone w PLN.
e) Wszelkie usługi realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności, jednak nie później, niż 3 dni robocze od chwili wykonania płatności;
f) Wszelkie usługi, których czas trwania/zakończenia liczony jest w dniach, bez względu na czas trwania usługi oraz godzinę zakupu rozliczane są od/do godziny 24:00 czasu Polskiego. Każdy kolejny dzień trwania usługi liczony więc będzie od/do godziny 24:00.
g) Usługi Serwisu są przedpłacane lub subskrybowane, zgodnie z §4. pkt 3 Regulaminu. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru rodzaju usługi i sposobu rozliczeń. Usługi aktywowane są automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego potwierdzenia o zrealizowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika zgodnie z technologicznymi rozwiązaniami i dostępnymi formami płatności;
h) Użytkownikowi przysługuje prawo reklamowania płatności jeśli jej czas lub wartość jest inna niż deklarowana na stronie usług oraz jeśli usługa z przyczyn technicznych nie została zrealizowana automatycznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownikowi doliczone zostaną pozostałe usługi stosownie do deklarowanych w cenniku. Realizacja reklamacji wykonana zostanie nie później, niż do 7 dni roboczych, od chwili zgłoszenia reklamacji wraz z wiarygodnym potwierdzeniem wykonania zapłaty.
i) Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Użytkownik, dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta promowanego lub też zakupu punktów w Serwisie (bez względu na sposób i formę płatności), oświadcza; że chce on świadczenia zakupionych usług bezzwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i oświadcza, iż jest świadomy, iż nie będzie on mógł od niej odstąpić. W przypadku usług subskrypcji użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z jej automatycznego przedłużania, zgodnie z §4. pkt 3 Regulaminu
j) W przypadku braku realizacji usługi, lub wykonania jej niezgodnie z ofertą, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamowania usługi. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie do 7 dni roboczych;
k) Okres trwania usługi oraz dokładna specyfikacja ujawniona jest Użytkownikowi w sposób jasny na stronie zakupu usług i zgodnie z zasadami ujętymi niniejszym Regulaminem. Usługi oferowane przez sprzedawcę są wolne od nieuczciwych praktyk.

§5. Oświadczenie prawne

(a) Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w Serwisie, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, wiadomości, publikacji treści, zdjęć, filmów i innych treści przesyłanych lub udostępnianych innym Użytkownikom Serwisu za pomocą Twojego profilu w Serwisie.
(b) Administrator nie udziela żadnych gwarancji w tym gwarancji domniemanych, że profile oraz informacje zawarte w profilach (treści ogłoszeń, oferty, wiadomości prywatne) są autentyczne, poprawne, a zawarte w nich dane są zgodne z prawdą. Administrator nie dokonuje szczegółowych weryfikacji kont w związku z czym w zakresie autentyczności danych przesyłanych i udostępnianych przez Użytkowników, zrzeka się on jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich poprawność.
(c) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikowania lub usunięcia, wedle własnego uznania, treści, które jego zdaniem są niepoprawne, nieautentyczne (fałszywe), nieodpowiednie lub kontrowersyjne, niezgodne z prawem i/lub naruszające warunki niniejszego Regulaminu, zasady Bezpieczeństwa lub zakłócające porządek w Serwisie.
(d) Administrator zastrzega sobie również prawo, wedle własnego uznania, do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania ze strony lub wybranych usług Serwisu, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez Użytkownika takich jak Punkty czy Konto promowane i/lub odmowy prawa do rejestracji w Serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć.
(e) Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za dokonane płatności, wpłaty oraz wybór sposobu rozliczenia usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne działania Użytkownika. W szczególności ponosisz wyłączną odpowiedzialność za niepoprawnie uzupełnione dane, niepoprawnie zrealizowane płatności lub zrealizowanie płatności w sposób uniemożliwiający rozpoznanie i aktywację usług. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek straty finansowe w skutek działania niezgodnego z instrukcjami i warunkami aktywacji usług opisanych wyraźnie na stronach płatności.
(f) W przypadku stwierdzenia rażących nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o wszystkich powodach nałożenia ograniczeń lub powodach usunięciu usług lub konta Użytkownika.

§6. Nadużywanie Serwisu

(a) Serwis oraz społeczność Użytkowników Serwisu współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy zgłaszać nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym, treści fałszywe lub naruszenia zasad, za pomocą systemu zgłoszeń online.
(b) Serwis nie ingeruje w prywatną korespondencję pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przesyłanych treści w ramach systemu wiadomości prywatnych. Użytkownik samodzielnie decyduje z kim chce a z kim nie chce prowadzić rozmów. Treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub mające charakter reklamy należy zgłaszać obsłudze Serwisu ( https://randka.biz/help/index.php?a=add ) lub też przez system zgłoszeń nadużyć, dostępny w każdym profilu na stronie Serwisu.
(c) Administrator Serwisu ostrzega i zaleca zachowanie ostrożności i wstrzemięźliwości w podawaniu (w profilu publicznym oraz przesyłanych wiadomościach prywatnych) wrażliwych danych osobowych, danych umożliwiających poznanie adresu a zwłaszcza przekazywania jakichkolwiek informacji finansowych i bankowych. Prosimy zachować daleko posuniętą ostrożność i ignorowanie osób proszących o datki, pożyczki itp. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty mogące mieć miejsce w skutek przesyłania takich danych i nie zachowania należytej ostrożności.
(d) Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w Serwisu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać Użytkowników przed korzystaniem z Serwisie, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania ze Serwisu, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie Serwisu lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w Serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej Użytkowników.

§7. Globalny rynek

(a) Niektóre funkcje Serwisu mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych Serwisach, które należą do Administratora, w tym także w innych Serwisach w innych krajach.
(b) Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być używane na tych innych stronach zarówno jako ich element puli profili jak i publikacji o charakterze reklamowym.
(c) Warunki korzystania z innych Serwisów mogą być podobne do warunków określonych niniejszym Regulaminem, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Wobec tego możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad.
(d) Możemy usunąć Twój profil i dane bez ostrzeżenia i potrzeby informowania Cię o tym fakcie lub też trwale zablokować Twoje konto jeśli dane te zostaną zgłoszone i/lub jeśli uznamy, że naruszają przepisy prawa lub obowiązujące zasady Regulaminu.

§8. Treść

(a) Serwis jest przeznaczony zasadniczo wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści publikowanych przez innych Użytkowników.
(b) Serwis zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych Użytkowników.
(c) Treści wyświetlane w Serwisie lub za jego pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja.
(d) Wyrażasz świadomą zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z Serwisu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego Serwisu lub innych platform wykorzystywanych przez Serwis takich jak aplikacje mobilne.
(e) Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów Serwisu (poza utworzonymi przez siebie treściami).
(f) Przekazując nam treści, wpisy, komentarze, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszego Regulaminu przez Administratora (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych, statystycznych).
(g) Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowane i przesyłane przez Ciebie treści.

§9. Ograniczenia Użytkowe

(a) Ograniczenia Użytkowe to limity bezpieczeństwa, dotyczą one wszystkich Użytkowników i mają na celu zapewnienie stabilnej pracy Serwisu dla wszystkich Użytkowników o każdej porze.
(b) W ramach limitów Użytkowych dla zapewnienia płynnej pracy systemów bazodanowych, Serwis ma prawo do czasowego oczyszczenia baz ze starszych treści w tym: profili do których Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, usuwania starszych zdjęć, ofert, ogłoszeń, treści foto, audio i wideo, które nie były oglądane przez dłuższy okres czasu oraz usuwania starszych wiadomości w tym wiadomości prywatnych ze skrzynek nadawczych i odbiorczych w każdej sytuacji nadmiernego wykorzystywania baz danych.
(c) W ramach limitów Użytkowych Serwis nakłada także następujące ograniczenia; - Ilość wysyłanych wiadomości przez Użytkownika, przez jedną godzinę, nie może być większa niż 30 wiadomości. - Ilość wysłanych komentarzy, na jedną godzinę, nie może być większa niż 20. - Skrzynka wiadomości nie może zawierać więcej niż 500 wiadomości a Użytkownik zobowiązany jest, we własnym zakresie, archiwizować treści ważnych wiadomości prywatnych gdyż skrzynki mogą być opróżniane z wiadomości starszych w każdym przypadku zagrożenia przeciążeń lub wysokiego użycia baz danych.
(d) Dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności baz danych i systemu informatycznego Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania także innych ograniczeń wobec pozostałych usług dostępnych w Serwisie jeśli służą one zachowaniu stabilności Serwisu.
(e) Ograniczenia Użytkowe mają zapewnić bezpieczną i szybką pracę Serwisu dla każdego Użytkownika, stabilność baz danych a ostatecznie komfort Użytkowania Serwisu wszystkim Użytkownikom.
(f) Ograniczenia Użytkowe dotyczą wszystkich, bez względu na typ konta oraz lub ilość dostępnych punktów.

§10. Naruszanie praw

(a) Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż).
(b) W Serwisie właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści.
(c) Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób, wskazany w §12 Regulaminu, przekaże nam zgłoszenie zawierające; profil, ofertę, treści ogłoszeń, zdjęcia lub jakiekolwiek inne treści naruszające prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich, zostaną one zbadane i usunięte przez Administratora w możliwie najkrótszym czasie.

§11. Zgłaszanie naruszeń i odpowiedzialność Administratora

1. Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i powiadomisz nas o naruszeniu. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa lub prawa osób których prawnie reprezentujesz, prosimy o utworzenie zgłoszenia na stronie https://randka.biz/help/index.php?a=add gdzie należy wybrać stronę, której zgłoszenie dotyczy i wypełnić dokładnie wszystkie pola formularza. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwić Administratorowi jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do Serwisu kontynuując już otwarty wątek zgłoszenia.
2. Zgłoszenia naruszeń mogą dokonywać (a) tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub (b) podmioty/osoby posiadające notarialne pełnomocnictwo potwierdzające prawa do takiego reprezentowania.
3. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich.
4. W przypadku innych pytań Użytkownicy Serwisu mogą skontaktować się z Serwisem korzystając z naszego Systemu Wsparcia Online, otwierając nowe zgłoszenie pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add
5. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z zapisów §12 pkt. 6-12 nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome niedopełnienie obowiązków ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli.
6. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych Użytkowników oraz działania innych Użytkowników.
7. Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez Użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Większość treści dostępnych w Serwisie jest zamieszczana przez innych Użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez Użytkowników randka.ca.
8. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
9. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych, domniemanych) odnośnie dostępności naszych usług.
10. Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w randka.ca ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisie, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.
11. Jeśli pomimo zapisów w §11 pkt. 10 będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł lub powodów), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez Użytkownika w ciągu 1 miesiąca poprzedzającego działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 PLN (Polskich złotych).
12. Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści Serwisu, użytkować go w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii, przeglądarek, aplikacji i innych platform.

§12. Rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami umowy

1. Jeśli dojdzie do sporu pomiędzy Tobą ("Użytkownik") a Serwisem ("Administrator"), zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami otwierając nowe zgłoszenie pod adresem: https://randka.biz/help/index.php?a=add . Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.
2. Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki określone Regulaminem stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.
3. Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce.
4. Użytkownik Serwisu zgadza się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, wynikające z Użytkowania Serwisu i związane z Serwisem, które możesz wnosić przeciwko Administratorowi muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora na terenie Unii Europejskiej, to jest: Polska, Podkarpacie, Jasło. Wspólnie z Administratorem zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Administratora Serwisu na terenie Unii Europejskiej - Polska - Podkarpacie - Jasło; Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
5. Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści Regulaminu jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.
6. Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia formalne muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty ich nadania.
7. Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania Użytkownika w Serwisie przy użyciu swojej nazwy Użytkownika i hasła lub po upływie 14 dni od chwili ich opublikowania w Regulaminie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną sporządzone w formie pisemnej oraz zatwierdzone przez Użytkownika i Administratora.

§13. Kary umowne, niezamówione reklamy (SPAM) i działania na szkodę Użytkowników, Serwisu lub Administratora

1. Strony niniejszej umowy określone Regulaminem (Użytkownik i Administrator) wyrażają zgodę na kwotę kary umownej w wysokości 40.000 PLN (słownie czterdzieści tysięcy polskich złotych lub ich równowartość ), na rzecz Serwisu i jego rozwoju, od Podmiotów bądź Użytkownika, który rażąco łamie zasady określone niniejszym Regulaminem przyczyniając się do komfortu, bezpieczeństwa lub wiarygodności Serwisu. Stosowane w szczególności w przypadkach:

(a) niewłaściwe i niezgodne z Regulaminem wykorzystywania udostępnianych danych;
(b) przesyłania niezamówionych treści o charakterze reklamowym bez pisemnej zgody Administratora Serwisu;
(c) działanie na szkodę Administratora i/lub Serwisu;
(d) działanie na szkodę innych Użytkowników lub osób trzecich;
(e) łamanie praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek praw osób trzecich w tym działanie na szkodę partnerów i reklamodawców Serwisu.

2. Każdy przypadek rażącego naruszenia zasad określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności zasad określonych §13 Regulaminu, będzie stanowić podstawę roszczeń kary umownej, za każdy przypadek nadużycia.
3. Kara określona w §13 Regulaminu dotyczy także reklam i treści komercyjnych przesyłanych do Użytkowników w oparciu o domniemaną zgodę, gdyż Administrator wyraźnie zabrania jakichkolwiek form reklamy w tym reklamy utajonej, prowadzonej na stronach Serwisu z wykorzystaniem Profilu Użytkownika, wiadomości prywatnych, ogłoszeń, komentarzy w tym poprzez grafiki i zdjęcia z takimi treściami.
4. Administrator będzie dochodzić ustalonego odszkodowania w pełnym wymiarze, za każdy pojedynczy przypadek łamania warunków Regulaminu.
5. Roszczenia kierowane będą na drogę sądową z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy spowodowane straty przekraczają kwotę kary umownej, roszczenie ulegnie zwiększeniu w celu pokrycia straty w pełnym wymiarze.

§14. Nieznajomość regulaminu

1. Nieznajomość warunków Regulaminu Serwisu nie może być podstawą roszczeń wobec Administratora jak również podstawą zrzeczenia się odpowiedzialności;
2. Nieznajomość warunków Regulaminu lub ich niedostateczna znajomość nie zwalnia Użytkownika z prawa do przestrzegania i respektowania przez Użytkownika wszystkich zasad i obowiązków wynikających z Regulaminu.
3. Przyjęcie zasad Regulaminu odbywa się poprzez każde korzystanie ze strony Serwisu i/lub w procesie rejestracji konta Użytkownika w Serwisie i korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik został poinformowany, że warunkiem korzystania ze stron Serwisu jest świadoma zgoda Użytkownika na kontakt z treściami publikowanymi przez Administratora i innych Użytkowników.
5. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia a ukończyły 16 rok życia dozwolone jest korzystanie z Serwisu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu.
7. Każdorazowo korzystając z Serwisu poprzez rejestrację i/lub logowanie lub korzystając z Serwisu i danych zawartych w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż zna, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Copyright © 2023 all right reserved - kanada.dating | RANDKA.BIZ SP. Z O.O. | Baza wiedzy | Regulamin | Napisz do nas | Wersja mobilna

Randka w UK   Randka w Niemczech   Randka w Belgii   Randka w Austrii   Randka we Francji   Randka w Szwajcarii
Randka w USA   Randka w Kanadzie   Randka w Irlandii   Randka w Szkocji   Randka w Norwegii   Randka w Holandii
Randka w Rosji   Randka na Litwie   Randka w Hiszpanii   Randka w Finlandii   Randka w Danii   Randka w Polsce
Randka Czechy   Randka Włochy   Luksemburg   Randka Walia   Portugalia   Randka Brazylia   Randka Szwecja